1 Temmuz 2016 Cuma

Allâhümme salli duası


Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.


Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.


İnneke hamidün mecîd.

Ey Allah'ım! İbrâhîm'e "Aleyhisselâm" ve âline

(ailesine) rahmet ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e

"aleyhisselâm" ve âline de rahmet eyle. Muhakkak Sen

hamîd (övülen) ve mecîdsin( şanı büyük ).