1 Temmuz 2016 Cuma

Sabah namazının kılınışıSabah Namazının Sünnetinin Kılınışı


Sabah namazının sünneti iki rek'attır.


Sabah Namazı Sünneti Birinci Rek'at

''Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Sabah namazının sünnetini kılmaya'' diye niyet edilir ve ''Allâhü Ekber'' düyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır.


Ayakta sırasıyla;


Sübhâneke okunur.


Allahû ekber


Sübhânekellâhümme ve bi hamdik

ve tebârakesmük

ve teâlâ ceddük

ve lâ ilâhe ğayrük.


Fâtiha Suresi okunur.Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmânirrahîm.


Elhamdü lillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în

İhdinessırâtel müstakîm

Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllînRükû :


"Allâhü Ekber" diyerek rükua varılır ve üç kere "Sübhane Rabbiye'l- azîm" denilir.

"Semiallahü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbena leke'l-hamd"denilir.

"Allâhü Ekber" diyerek secdeye varılır ve üç kere "Sübhane Rabbiye 'I-âlâ"söylenir.

"Allâhü Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur.

Yine "Allâhü Ekber"diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhane Rabbiye' I-âlâ" denilir.

"Allâhü Ekber" diyerek ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.


Sabah Namazı Sünneti İkinci Rek'at


Ayakta sırasıyla;


Fâtiha Suresi okunur.Bismillahirrahmânirrahîm.


Elhamdü lillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în

İhdinessırâtel müstakîm

Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllînFâtiha Suresi okunduktan sonra ,

Kur'an'dan bir sûre daha okunur.( Kureyş Suresi, )


Bismillahirrahmanirrahim


Li iylafi kureyşin iylafihim rıhle't-eş şitai vessayf fel- yabudu Rabbe hazel beyti ellezi et'amehüm min cu'in ve amenehüm min havf.Rükû :


"Allâhü Ekber" diyerek rükua varılır ve üç kere "Sübhane Rabbiye'l-azîm" denilir."Semiallahü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denilir. "Allâhü Ekber" diyerek secdeye varılır ve üç kere "Sübhane Rabbiye' I-âlâ"söylenir. "Allâhü Ekber" diyerek secdeden kalkıp oturulur. Yine "AIlahu Ekber"diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhane Rabbiye'l-âlâ" denilir."Allâhü Ekber" diyerek oturulur.


Oturuşta sırasıyla:


Ettehiyyatü duası okunur,Allahuekber


Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.

İnneke hamidün mecîd.


Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli

Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli

İbrahim. İnneke hamidün mecîd.


Rabbenâ âtina duası okunur,
Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.

Birahmetike yâ Erhamerrahimîn


Önce başı - sağa çevirerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh" denir.

Sonra başı sola, çevirerek "Esselamü aleyküm ve rahmetullâh" denir.